Sedmý ročník Kempu talentované mládeže se konal ve dnech 31. 8. – 2. 9. ve Vrchlabí. Akce byla zaměřena na mladé kuželkáře, kteří přecházejí ze žákovské kategorie do dorostu a v uplynulé sezóně dosáhli nejlepších výsledků.

Se svými svěřenci se celého kempu zúčastnilo také pět trenérů. Kemp doplnilo školení trenérů mládeže pod záštitou Trenérsko-metodické komise ČKA.

Kuželna

Během soustředění absolvovali hráči jeden seznamovací trénink, čtyři plné tréninky a jeden ostrý nához na 60 hs. V průběhu celého kempu byli hráči rozděleni do skupin a střídali kuželnu s tělocvičnou. Program na kuželně byl koncipován jako dvoufázový trénink s dotací 30–40 minut na hru.

Cílem kuželkářské části bylo seznámit hráče a hráčky s požadavky mládežnické reprezentace. Hráči se seznámili s tím, jak správně koncipovat trénink, na co se v tréninku zaměřit a hlavně jaké jsou reprezentační požadavky na techniku hry a tréninkovou morálku.

Po úvodním seznamovacím tréninku se trenéři zaměřili na individuální techniku našich mladých kuželkářů a kuželkářek. K velkému překvapení trenérů se ukázalo, že více než polovina dětí vůbec nezná základy nastupování při hraní na figury v dorážce, případně ho špatně užívá. Při podrobnějším rozebírání problému trenéři zjistili, že hráči mají velké nedostatky v teorii dorážky i obecně v chápání principu kuželkářské techniky odhodu.

V dalších trénincích jsme se zaměřili na odstraňování technických chyb ve hře na jednotlivé kuželky, později si hráči vyzkoušeli na míru postavený reprezentační trénink.

Na základě těchto poznatků bude do příštího kempu zapracována teoretická i praktická průprava hraní v dorážku.

Celkově byli trenéři s přístupem dětí k tréninku nadmíru spokojeni jakožto i s jejich chováním v průběhu celého soustředění. Na mladých hráčích je vidět silná motivace a chuť účastnit se podobných akcích, které neberou jako samozřejmost.

Aktivity mimo kuželnu

Kromě hraní na kuželně byl pro hráče připraven program mimo ni. V tělocvičně pro ně byly připraveny kompenzační cviky na zpevnění celého těla, koordinační cvičení a kruhový trénink. Osvojili si zásady rozcvičení před tréninkem a po tréninku. Do aktivit byli zapojeni také trenéři hráčů.

Součástí fyzické přípravy byly také fyzické testy. Účastníci kempu skákali přes švihadlo, zaběhli si člunkový běh, skákali z místa do dálky nebo dělali sedy lehy.

Při programu v tělocvičně bylo na všech hráčích a hráčkách vidět plné nasazení a trenéři tak mohli být spokojeni. Fyzické testy mnoho z nich podstoupilo poprvé, a přesto se s nimi popasovali dobře. Na budoucích kempech a reprezentačních startech budou moci jak sami hráči, tak trenéři zhodnotit dosažený pokrok.

Nebyla opomenuta ani otázka psychiky, která v kuželkách hraje velkou roli. Trenéři si s hráči povídali o jejich motivaci, silných a slabých stránkách, o tom, jak zvládají nervozitu a jak s ní pracovat. Hráči měli příležitost se zeptat na vše, co je zajímá.

Díky skvělé organizaci proběhl kemp bez sebemenších problémů, proto patří velký dík především Renatě Šimůnkové, které vše ve Vrchlabí připravila, a také trenérům, kteří se mládeži na kuželně i v tělocvičně věnovali.

Pro nedostatek času na vlastní tvorbu půjčeno včetně fota z webu ČKA: https://www.kuzelky.cz/clanek.php?id=2907