Naše domácí utkání proti D slibovalo hezký zážitek a to se také potvrdilo. I když nálada byla přátelská, tak na drahách tomu tak nebylo. Většinou se rozhodovalo až ve druhé polovině v dorážce. Nejlepší podívaná byla při zápase jmenovců Trýzna R. -Trýznová A., kde rozhodla jedna kuželka o vítězství Aleny a v případě Votočková Terka - Votočková Jana, rozhodlo o vítězství Terky 7 kuželek. Musím se zmínit také o Terce Foltové, která nám pomohla sražením 463 kuželek. Děkuji všem za prima atmosféru při zápase i po zápase.

Ondra